Факультет экономики и менеджмента

2021 жылдын 23 декабрында “Айыл чарбасындагы бухгалтердик эсеп жана аудит ” кафедрасынын окутуучулары профессор Омуралиева Д.К., жана доцент Жолдошбекова С.Дж. 4 курстун Брб-1-18 тайпасынын студенттери менен К.И. Скрябин атындагы КУАУнин бухгалтерия жана пландоо бөлүмүндөрүндө практикага багытталган сабак уюштурулду.

Мында студенттер  бухгалтерия жана пландоо бөлүмүндөрүнүн  түзүмү менен таанышып,   К.И. Скрябин атындагы КУАУнин мисалында «Ишкананын финансылык туруктуулугун камсыз кылуу боюнча пландоо процесси» жана «Ишкананын финансылык отчеттуулугун  талдоо» темасы  боюнча  лекция угушту.