Факультет экономики и менеджмента

2021-жылдын 22-декабрында К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин Айыл чарбадагы бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын 3-4 курсунун Брб-1-18, Брб-1-19 тайпалры учун конок лекция уюштурулду.

Лекциянын темасы    “ИШКАНА ДАГЫ БЮДЖЕТТЕШҮҮ: ПРОБЛЕМАЛАР ЖАНА ӨНҮГҮҮ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ”  

конок лекция  М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин   Э.и.д., профессор  Абдиев Мурат Журатович тарабынан  окулду.

Сөзүнүн жүрүшүндө лектор  Бюджетти түзүү. Компаниянын практикасында бюджетти түзүү жана ишке ашыруу процессин.

Бюджеттерди даярдоонун жана аткаруунун үзгүлтүксүз процессин. Ишкананын активдерин жана финансылык натыйжаларын пландаштыруу, эсепке алуу жана контролдоо технологиясын.

Жогоруда айтылгандардын негизинде бюджетти бюджеттөө системасынын негизинде пландаштыруу, отчеттуулук жана контролдоо комплекси катары түшүнүү керек экендигин белгиледи.

Лекциянын аягында Мурат Журатович  студенттерди кызыктырган суроолорго жооп берди.